1. Företagsinformation

www.gulaankan.se tillhandahålls av Gula Ankans catering AB  med Org nummer 556787-2303. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. Priser

Varje vara anges exklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura & delbetalning (Behövs det här eller kan vi bara ha kortbetalning?)

I samarbete med Walley erbjuder vi faktura och delbetalning.

Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Walleys betalsätt hittar du på https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf.

Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din angivna e-postadress. Du kan i efterhand välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på https://commerce.collector.se/Portal.

För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och vara minst 18 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare kontrollerar Walley att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.

En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Walley påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Wally faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan: – Walleys allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning (https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf) – Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Walleys kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning.

Kontakta Walley via e-post hello@walley.se eller via telefon på +46 010 161 01 00 måndag – fredag kl. 08:00-18:00, lör 10:00-16:00, sön 10:00-16:00. Se också vanligt förekommande frågor och svar på https://www.walley.se/kundservice/.

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp

Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Walley. Walley återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna.

3.3.4 Pris

För uppdaterade priser se nedan följande länk https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_SE.pdf

4. Frakt & Fraktmetoder

Fraktkostnader tillkomer på samtliga beställningar. Du hittar fraktkostnaderna här.här.

4.2 Leveranser

Det är viktigt att du är utförlig i leveransbeskrivningen (på sjukhusen speciellt, så det är tydligt för våra chaufförer vilken våning, rum etc). När du valt maträtter och skrivit i specialkost skickar du din beställning.

Invänta sedan bekräftelse från oss för att beställningen ska vara bokad. Tänk på att vissa destinationer är för långt för oss att leverera så titta under menyn leveranser där du ser vart vi levererar.

Om antalet förändras, kan du ändra det fram till dagen innan kl 16:30. Lättast att ringa eller maila detta.

Beställningar lämnas senast kl 17 dagen innan.

Kontoret stänger kl 16:30 måndag- torsdag, 15:00 fredag. Vill man beställa efter det så använder du vår tjänst på hemsidan.

Lagd order kan bokas av senast kl 16:30 dagen innan.

7. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Gula Ankan AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

8. Kontakt & Kundtjänst

Du kan ringa till oss på 0155-58240 eller maila oss på: gulaankan@live.se

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser.

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta.

Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras genom att ringa till oss på 0155-58240 eller maila oss på: gulaankan@live.se

10.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Gula Ankan AB, 556787-2303  behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://gulaankan.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Gula Ankan AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för dessa ändamål (”Ändamålen”):

• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.

• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.

• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Gula Ankan AB:s erbjudanden och tjänster. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”).

Personuppgifterna är nödvändiga för att Gula Ankan AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Gula Ankan AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder.

Vissa behandlingar baseras även på Gula Ankan AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Gula Ankan AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Gula Ankan AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES.

Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Gula Ankan AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Gula Ankan AB via gulaankan@live.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad.

Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen. Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. ___________________